50centmath.jpg

Sheh sheh sheh sheh sheh (beat drops like boom psst pop psst boom boom psst pop) Uh huh fiddy sheh sheh sheh sheh OH FUCK MY HOUSE IS BURNING DOWN.  WHERE MAH JUICE AT?